Jenny Davidsson


Nytt namn på föreningen!   Nyligen uppdaterat!

Som ett led i att föreningens medlemmar röstat fram dans – och rörelseterapeut som den officiella benämningen på yrket (tidigare dansterapeut) så har föreningen nyligen bytt namn till Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige. Detta för att vi vill ligga i linje med den internationella benämningen Dance Movement Therapy som förkortas DMT.