VILL DU BLI MEDLEM?


Vill du bli medlem?

Medlemsavgift för 2024 är 300 kr/år för yrkesmedlemmar och 200 kr/år för stödmedlemmar och studenter (du som studerar till dans- och rörelseterapeut men som ännu inte är auktoriserad). För dig som är auktoriserad dans – och rörelseterapeut kostar det ytterligare 150 kr för att stå med på terapeutlistan.

Som medlem, oberoende av medlemskap, är du intresserad av DMT samt önskar stödja föreningens syfte. Rösträtt vid årsmötet erhåller den som erlagt fastställd årsavgift för sin medlemsform, därefter har man rätt till så många röster som medlemskapet berättigar. Alla föreningens medlemmar är välkomna att delta på föreningens möten och att bidra i föreningens arbetsgrupper.

Betala in medlemsavgiften på föreningens postgirokonto:

Postgiro: 638 421-8

NORDEA IBAN:SE3895000099603406384218 BIC/SWIFT: NDEASESS Dans 

Kom ihåg att ange namn och epostadress!

Mejla oss vid frågor: styrelsen@dansochrorelseterapi.se

OBS! vi har nyligen bytt mejladress från styrelsen@dansterapi.info till ovanstående mejladress. Den gamla mejlen upphör att gälla den 11e maj men ni får gärna kontakta oss via den nya adressen redan nu.