VAR OCH FÖR VEM?


Var bedrivs dans- och rörelseterapi?

Dans- och rörelseterapi bedrivs både i privat, kommunal och regional regi. DMT ges individuellt eller i grupp men används även i  par- och familjeterapi. DMT används inom behandling, rehabilitering, specialpedagogik och förebyggande verksamhet. 

För vem?

Den som önskar gå i dans- och rörelseterapi, oavsett ålder, kan söka sig till en DMT-terapeut. Det krävs inga förkunskaper i dans eller annat skapande. Terapeuten bedömer  i samråd med den sökande om terapiformen kan vara gynnsam. 

Många som söker sig till DMT har svårigheter att uttrycka sina känslor verbalt, vilket bidragit till diffusa känslotillstånd i kroppen såsom oro, ångest, nedstämdhet och värk. Vissa som söker sig till DMT har tidigare gått i verbal terapi men inte fått tillräckligt med vertyg för att integrera den intellektuella förståelsen i kroppen.  En del söker sig till DMT för personlig utveckling och för att öka sin kreativa förmåga. 

DMT kan tillämpas vid olika svårigheter, såsom vid ångestproblematik, depression, trauma, negativ självbild, interpersonella problem, smärtprobematik, demens, neurodegenativa sjukdomar, funktionsvariationer, stress-och utmattning samt svårigheter med känsloreglering. Se rubrik “Forskning” för mer information.