HISTORIA


Historia i korthet

Den dans- och rörelsekonst som utvecklades under mellankrigsåren har haft stor betydelse för dans- och rörelseterapins utveckling. Dans- och rörelseterapi som metod fick ett uppsving efter andra världskriget när det visade sig att dåvarande terapimetoder inte var tillräckligt verksamma för att hjälpa soldater som traumatiserats. Sedan dess har dans-och rörelseterapi (Dance/Movement Therapy, DMT) etablerats som terapiform i många länder bland annat i USA, Holland, England, Tyskland, Frankrike och Israel. I dessa länder finns utbildningar på universitetsnivå. Även i Sverige, Norge och Finland finns numera utbildningar vid universitet eller högskola.

En första utbildning i Sverige skapades i samarbete med New York University i mitten på 1980 -talet. Utifrån den drev föreningen arbetet vidare, i samarbete med dåvarande Danshögskolan, så att en enstaka kurs i dans- och rörelseterapi startades 1991.

I samarbete och med stöd av New York University, Amerikanska Dansterapiföreningen, Psykoterapiinstitutet på KI och Psykologiska Institutionen på SU skapades fler enstaka kurser. Dessa kurser utvecklades med åren till en sammanhållen utbildning som motsvarade grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning som grund.

Den senaste sammanhållna DMT-utbildningen i Sverige, avslutades 2010 på Dans- och cirkushögskolan och motsvarade mastersnivå utomlands och magisternivå i Sverige. Utbildningen hade då förändrats enligt nya EU-regler. I Sverige finns idag grund- och påbyggnadskurs i dans- och rörelseterapi vid Karlstads universitet.

Under fliken ”Kurser och utbildning” finns de kurser och utbildningar som pågår i Sverige just nu.