Om Dans- och rörelseterapi


Dans- och rörelseterapi (även kallat dansterapi) är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Genom den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Dans- och rörelseterapi riktar sig till olika patientgrupper såväl individuellt som i grupp, både inom somatiken och psykiatrin. Alla åldersgrupper kan ha nytta av dans- och rörelseterapi. Den är också värdefull i psykosociala sammanhang. Dans- och rörelseterapi används inom behandling, rehabilitering, specialundervisning och förebyggande verksamhet. För närvarande förekommer dans- och rörelseterapi i privat, kommunal samt i landstingets regi.

Den dans- och rörelsekonst som utvecklades under mellankrigsåren hade betydelse för dans- och rörelseterapins utveckling. Dans- och rörelseterapi fick ett uppsving efter andra världskriget. Sedan dess är dans-och rörelseterapi (Dance/Movement Therapy, DMT) en utvecklad terapiform i många länder bland annat i USA, Holland, England, Tyskland, Frankrike och Israel. I dessa länder finns även utbildningar på universitetsnivå. Även i Sverige, Norge och Finland finns numera utbildningar på högskolenivå. I Sverige är dansterapi en relativt ny behandlingsform. Inom barn- och ungdomsverksamhet har dansterapi använts och utvecklats sedan början på 80-talet. Första enstaka kurs i dansterapi (20 p) startade läsåret 1991/1992 på Danshögskolan i Stockholm.

Svenska föreningen för dansterapi hade vid start en viktig uppgift i att skapa en utbildning i dans- och rörelseterapi. En utbildning skapades i samarbete med New York University i mitten på 1980 talet. Utifrån det drev föreningen vidare att en enstaka kurs i dans- och rörelseterapi startades 1991 på dåvarande Danshögskolan. I samarbete med och med stöd av New York University och Amerikanska Dansterapiföreningen, Psykoterapiinstitutet på KI och Psykologiska Institutionen på SU skapades några enstaka kurser. Dessa kurser utvecklades med åren vidare till en sammanhållen utbildning som då motsvarade grundutbildningen i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Utbildningen utvecklades sedan vidare enligt de nya EU-kriterierna/Bologna processen. Den senaste utbildningen på Dans- och cirkushögskolan motsvarade Mastersnivå utomlands och Magisternivå (120p) i Sverige. Den innefattade även grundutbildningen i psykoterapi.

Under fliken ”Kurser och utbildning” finns de kurser och utbildningar som pågår i Sverige just nu.