FORSKNING, LITTERATUR & LÄNKAR


Se aktuella underrubriker för forskning, litteratur, internationella DMT-föreningar och länkar till videofilmer som är relaterade till DMT.