Välkommen till Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige!

Dans- och rörelseterapi (DMT) är tillsammans med bildterapi, musikterapi och uttryckande konstterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige har som målsättning att främja och vidareutveckla DMT. Föreningen fungerar som kontaktorgan med liknande organisationer i Sverige och utomlands, samt som remissinstans för myndigheter.

Inom föreningen finns både yrkesutövande dans- och rörelseterapeuter, studenter inom DMT samt fackintresserade som vill stödja terapiformens utveckling. Föreningen är medlem i European Association for Dance Movement Therapy, EADMT, http://www.eadmt.com/