Välkommen till Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige!

Dans- och rörelseterapi (DMT) är tillsammans med bild – musik – och uttryckande konstterapi en av de konstnärliga terapiformerna. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige har som målsättning att främja och vidareutveckla DMT. Föreningen fungerar som kontaktorgan med liknande organisationer i Sverige och utomlands och verkar för att DMT ska etableras inom hälso -och sjukvård. Föreningens kvalitetssäkrar yrket så att vi i Sverige håller internationell standard, det är genom föreningen man kan ansöka om auktorisation, läs mer här om; AUKTORISATION

Inom föreningen finns både yrkesutövande dans- och rörelseterapeuter, studenter inom DMT samt fackintresserade som vill stödja terapiformens utveckling. Föreningen är medlem i European Association for Dance Movement Therapy, EADMT, http://www.eadmt.com/