Välkommen till Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige!

Dans- och rörelseterapi är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige har som målsättning att främja och vidareutveckla dansterapi. Föreningen fungerar som kontaktorgan med liknande organisationer i Sverige och utomlands, samt som remissinstans för myndigheter. Inom föreningen finns både yrkesutövande dans- och rörelseterapeuter och andra fackintresserade som stöder dans- och rörelseterapins utveckling.