LITTERATUR


Fibromyalgi
Eva Bojner Horwitz

Utgiven på ICA bokförlag 2007

 

Danslek med rörelsehindrade barn: att uppleva och uttrycka känslor i dans
Erna Grönlund

Utgiven på Natur och kultur 2010

 

Dansterapi
Erna Grönlund

Utgiven på Natur och kultur 2002

 

Dans på gränsen. Demensdrabbades kommunikation i dansterapi
Krister Nyström

 

Dansens helande kraft
Monika Thelin

Utgiven på Carlsson 2008

 

Alla dessa rum
Karin Thulin

Utgiven på Carlsson 2007