TILL DIG SOM VILL GÅ I DANS-OCH RÖRELSETERAPI


Är du nyfiken på DMT?

Dans-och rörelseterapi passar dig som vill arbeta med hela kroppen i terapi. Du behöver inte ha någon dansvana för att gå i DMT. I DMT används dans och kreativitet inom en terapeutisk kontext. I terapin kan det konstnärliga uttrycket hjälpa dig att utveckla färdigheter och möta det som är svårt. 

Innan en terapi startar träffar du DMT-terapeuten för ett eller flera bedömningssamtal där ni tillsammans formulerar mål och fokus. Ni kommer även överens om de yttre ramarna, såsom tid, plats och terapins ungefärliga längd. Som korttidsterapi räknas 10–20 tillfällen (vilket är ett ganska vanligt format) men terapin kan också pågå under längre tid. Det finns både gruppterapier och individualterapier.

En session i DMT kan se ut på många olika sätt beroende på terapeuten och dina behov. En session kan exempelvis bestå av inledande samtal, uppvärmning, val av tema, utforskande i dans- och rörelse, reflektion och avslutning. Ibland kanske terapeuten dansar med, ibland kanske terapeuten är ditt ”vittne” som hjälper dig få syn på sådant du inte lägger märke till. Det växlas ofta fram och tillbaka mellan ord och rörelse. Kanske kommer ni också använda er av ”props”, exempelvis sjalar som kan ”laddas” med olika känslor.  

Terapeuten använder sig av olika typ av musik. Ibland används också bildskapande vilket kan fungera som en brygga mellan dansen och orden. 

I DMT är det centralt för terapeuten att vara närvarande och inkännande. Terapeuten vill skapa ett tryggt rum där du kan våga utmana dig själv. Hela kroppen involveras i terapin villket skapar möjlighet till självinsikt, ökad kroppskännedom och djupgående förändring.