OM FÖRENINGEN


Dans-och rörelseterapiföreningen DMT Sverige

Föreningen bildades 1985 med det huvudsakliga syftet att verka för en svensk utbildning i dansterapi. Idag är syftet att fortsatt utveckla och anpassa utbildningen till samtiden men även att vidareutveckla och sprida dans- och rörelseterapi inom olika delar av samhället. Föreningen fungerar som kontaktorgan med liknande organisationer i Sverige och utomlands och som remissinstans. Inom föreningen finns både yrkesutövande dans- och rörelseterapeuter, studenter under utbildning samt andra fackintresserade som stödjer utvecklingen av DMT.

Föreningen har utarbetat ETISKA RIKTLINJER för yrkesutövande dans- och rörelseterapeuter samt tagit fram auktoriseringskriterier för godkänd utbildning i DMT. Föreningen har en terapeutlista över yrkesverksamma och av föreningen godkända, dans- och rörelseterapeuter. De finns listade på hemsidan under DANS-OCH RÖRELSETERAPEUTER.

Styrelsen 2024

Ordförande: Jessica Heuvels

Kassör: Eva Ingemarsson

Ledamöter: Mirjam Grocher Schildt, Elin Falk och Eva Dahlberg

Suppleant: Anna-Maria Kohlmaier