KURSER OCH UTBILDNING


KURSER

Notera att du INTE blir färdig dans- och rörelseterapeut genom att endast läsa des kurser som erbjuds vid Karlstads universitet, läs mer om hur auktoriseringen går till på sidan om  Auktorisering

GRUNDKURS I DANS- OCH RÖRELSETERAPI (DMT)15 HP (STUDIETAKT 50%)

Den här grundkursen ger en övergripande orientering i dans och rörelse som terapeutiska verktyg. Genom att varva teorigenomgångar och praktiska övningar utvecklar du en grundläggande förståelse för dans-och rörelseterapi som behandlingsmetod. Kursen ges på distans och innehåller cirka 5 närträffar på Karlstads universitet.

PÅBYGGNADSKURS I DANS- OCH RÖRELSETERAPI (DMT) 30 HP (STUDIETAKT 50%)

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i privat eller i offentlig vård, friskvård eller behandling. Den ges på avancerad nivå så du behöver ha en grundutbildning. Om du dessutom har psykoterapeutisk kompetens motsvarande minst grundläggande utbildning i psykoterapi så har du ökad chans att komma in, du ska även ha läst Dansterapins grunder eller Grundkurs i Dans- och rörelseterapi, DMT, 15 hp. En rekommendation är att du som söker har praktisk erfarenhet av dans och rörelse precis som att man behöver vara musikalisk och kunna spela instrument för att bli musikterapeut så behövs gedigen kunskap inom dans som konstform. Du behöver därför genomgå ett färdighetsprov på plats i Karlstad. Kursen ges digitalt på distans och innehåller cirka 6 fysiska närträffar som vardera löper över ett helt veckoslut (fred-sönd).

Läs mer om upplägg, innehåll, behörighetskrav m.m här:

Påbyggnadskurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) | Karlstads universitet (kau.se)

Grundkurs i Dans- och rörelseterapi (DMT) | Karlstads universitet (kau.se)

Förslag på handledare efter avslutat kurs:

Anette Lönell:

http://www.dansterapicentrum.se/om-annette-l%C3%B6nnell-33847774 (Länkar till en externa sida.)

Maria Lejdeby på Tavastklinken:

http://www.tavastkliniken.se/verksamheten-21673810 (Länkar till en externa sida.)

Francine Lee Mirro – Finer

https://halsanshusstockholm.se/terapeuter/kroppsterapeuter/francine-lee-mirro-finer/ (Länkar till en externa sida.)

Mirjam Groscher Schildt:

https://halsanshusstockholm.se/terapeuter/samtalsterapeuter/mirjam-grocher-schildt-2/ (Länkar till en externa sida.)

Birgitta Härkönen- Smidhammar:

https://www.livus-psykoterapi.se/ (Länkar till en externa sida.)