VIDEOGALLERI


An Introduction to Dance/Movement Therapy (från ADTA):

I den här 11-minuters filmen från 2016 av amerikanska DMT-föreningen ADTA, ges en introduktion av dans-och rörelseterapi av klinkiern och utbildaren Nana Koch. Hon går igenom hur dans-och rörelseterapi kan definieras samt beskriver komponenter och verksamma mekanismer i DMT, framför allt utifrån gruppterapi.

https://www.youtube.com/watch?v=mhoEjbvIEw8

 

Resilient Lives: Building Strength Through Dance Movement Therapy (från EADMT):

I den här dokumentären från 2017 (på 24 minuter) av Europeiska DMT-föreningen EADMT, beskrivs och illustreras olika verksamheter och perspektiv på dans-och rörelseterapi. Det filmade materialet är från EADMTs första konferens från 2014. Ett flertal kliniker och forskare intervjuas och samtalar om DMT.

https://www.youtube.com/watch?v=69WdcJGI4dA&t=5s

 

Skillnaden mellan ”terapeutisk dans” och dans – och rörelseterapi (från ADTA)

I den här 11-miuters filmen beskrivs skillnader mellan DMT och terapeutiska effekter av dans.

”Currently, the word ’therapy’ is used to refer to anything that makes us ’feel better.’… But feeling better from dance is not the same thing as dance/movement therapy. How can we differentiate dancers who utilize the innate therapeutic power of dance and dance/movement therapy?” ~ Susan D. Imus

https://www.youtube.com/watch?v=UCFRcDhfKDI&t=4s