Årsmöte 2024   Nyligen uppdaterat!


Årsmöte via zoom 10e mars 2024 kl. 11-13, VÄLKOMNA! Zoomlänk och information har mejlats ut till medlemmar, hör av dig till oss om du är ny medlem och ännu inte finns på mejllistan! (vår mejl: styrelsen@dansterapi.info)

Nytt namn på föreningen 2023

Som ett led i att föreningens medlemmar röstat fram dans – och rörelseterapeut som den officiella benämningen på yrket (tidigare dansterapeut) så har föreningen nyligen bytt namn till Dans- och rörelseterapiföreningen DMT Sverige. Detta för att vi vill ligga i linje med den internationella benämningen Dance Movement Therapy som förkortas DMT.