Länkar


Exempel på dans-och rörelseterapiföreningar internationellt

European Association Dance Movement Therapy, Europeiska DMT-föreningen:

http://www.eadmt.com/

DMT Nordic Network, Nordiska DMT-föreningen:

https://www.dmt-nordic.org/

Suomen tanssiterapiayhdistys, Finska DMT-föreningen:

http://www.tanssiterapia.net/

Norsk forening for dansterapi og kreative kroppsuttryck, Norges DMT-förening:

http://www.nodak.no

Danve Movement Therapy Association Denmark, danska DMT-föreningen:

http://www.danseterapeuter.dk

Association for Dance Movement Psychotherapy UK, Storbritanniens DMT-förening:

http://www.admt.org.uk/

American Dance Therapy Association, Amerikanska DMT-föreningen:

http://www.adta.org/

Asociatión Danza Movimiento Terapia Española, Spanska DMT-föreningen:

http://www.danzamovimientoterapia.com/